Momenteel in reflectie

Door Corona is er heel wat veranderd. De activiteiten, de prioriteiten en de doelen om maar wat op te noemen.

We kijken wat de toekomst ons zal brengen en op welke manier we in de toekzullen communiceren.

Koen